Blog

Cùng đọc bức thư người cha gửi cho con mình này và suy nghĩ nhé!

2015-12-01 21:07
Đây là bức thư nổi tiếng của một người cha làm chính khách Tôn Vận Tuyền viết dành cho người con trai của mình! Ông đã gửi gắm những bài học sâu sắc được nhiều người quan tâm, bức thư được nhiều người quan tâm và dịch ra nhiều thứ tiếng. Tôn Vận Tuyền là một nhà kinh tế, một chính trị gia Đài Loan...